Det er per i dag, fredag 17.april kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Når skal barn, foresatte og ansatte møte i barnehagen?

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
  • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

 

Kulturskolen åpner foreløpig ikke for «fysisk» undervisning

Nasjonale myndigheter ber om at kommunene avventer gjenåpning av kulturskoler med «fysisk» undervisning. Dette fordi de nasjonale beslutningene om åpning av barnehager og skoler ikke omfatter kulturskolene.

 

Fysioterapitjenesten stengt inntil videre

Fysioterapitjenesten er stengt inntil videre. Det kommer mer informasjon om hvordan tilbudet vil bli når ny veileder for fysioterapi­tjenesten foreligger. Sentrale myndigheter har sagt at ny veileder for fysioterapitjenesten skal publiseres senest i løpet av helga.

 

Flatanger folkebibliotek, nå som Takeaway-bibliotek

Nå er det igjen mulig å låne bøker på biblioteket gjennom en ordning som kalles for Takeaway-bibliotek. For mer informasjon, se https://www.flatanger.kommune.no/naa-kan-du-igjen-laane-boeker-paa-flatanger-folkebibliotek.6305478-412024.html

 

Smittestopp

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak. For mer informasjon, se https://helsenorge.no/smittestopp#Slik-virker-appen

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd
  • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.