Det er per i dag, fredag 17.september 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Hovedmålet med koronavaksinering er å redusere risikoen for død eller alvorlig sykdom om man blir smittet.

Uvaksinerte som ønsker vaksinering kan fortsatt bestille time hos vaksinekoordinator på tlf. 90703180

Flatanger kommune følger regjeringens råd og rekkefølge for vaksinering av innbyggere. De aller fleste voksne innbyggere har fått tilbud om vaksinering. Flatanger kommune vaksinerer nå de yngste innbyggerne som anbefales å ta vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler også innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar en 3. dose koronavaksine.

 

Dose 3 til innbyggere med nedsatt immunforsvar

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om en 3. dose koronavaksine. Innbyggere som tilhører denne gruppen, eller som tar medisiner med betydelig immundempende virkning, kan sjekke om de er i målgruppen her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Innbyggere som er i målgruppen for en 3. dose må ha med seg dokumentasjon på dette og ta kontakt for å bestille time for vaksinering på tlf: 90703180

 

Pandemien er ikke over, det er derfor veldig viktig at du fortsatt

  • holder 1 m avstand,
  • har god hånd- og hostehygiene,
  • holder deg seg hjemme de første dagene hvis du er syk, og
  • tester deg hvis du har symptomer på covid-19.