Det er per i dag, fredag 18.desember kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Trenger du noen å snakke med?

Unntakssituasjonen med koronaviruset har blitt den nye hverdagen. Det kan være krevende å holde avstand til andre, men fysisk avstand trenger ikke bety at vi kutter all sosial kontakt. Har du noen så ring – eller avtal en tur i friluft. Trenger du noen å snakke med finnes det ulike "pratetilbud", som kan være god hjelp. For mer informasjon, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/trenger-du-noen-a-snakke-med/#hjelpetelefoner-og-chat

 

Koronavaksine

Koronavaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som skal tilby innbyggerne koronavaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegger nå gjennomføring av koronavaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på kommunens nettside. 

 

Du skal ikke bestille time selv

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

 

Prioritert rekkefølge for vaksinasjon

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg 

Mer informasjon om koronavaksine finner du her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

Dette kan DU gjøre for å redusere risikoen for smittespredning:

  • Ha god håndhygiene
  • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Begrens sosial kontakt med andre mennesker – det gjør et eventuelt smittesporingsarbeid mye enklere.
  • Unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendige, både innenlands og utenlands