Det er per i dag, fredag 2. juli 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

Innreisekarantene og regler ved ankomst Norge, se følgende link til Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Presisering av hva som menes med «fullvaksinert» mm:

Politiet gir tilbakemelding om at nyvaksinerte reisende over landegrensen tror de er unntatt reiserestriksjoner rett etter at andre vaksinedose er satt. Kort oppsummert er det viktig at reisende får informasjon om at det er kun fullvaksinerte, eller de som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 - med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato, som er unntatt innreiserestriksjoner. Statsforvalteren ber kommunene å videreformidle denne informasjon, ettersom konsekvensen for de reisende er innreiseregistrering, test og karantene. For grensekontrollen betyr dette økt behandlingstid og kødannelse for alle reisende.

Utdrag fra covidforskriftens § 3:

Med vaksine menes vaksiner mot covid-19 som er EMA-godkjent.

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som:

  1. har fått 2.vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  2. har fått vaksine med endose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
  3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  4. har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.

Vi presiserer viktigheten at selv om samfunnet er nå mer åpnet enn for kort tid tilbake, er det minst like viktig av vi fortsatt følger gjeldende smittevern -regler og -anbefalinger.