Det er per i dag fredag 20.mars kl. 17.00 ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Ingen foreldrebetaling for barnehage/omsorgstilbud/SFO

Vi presiserer at ingen skal betale for barnehage/omsorgstilbud/SFO i perioden 12.-26.mars. Det gjelder også de som har krav på og benytter tilbudet i denne perioden. Tilbudet gjelder fortsatt kun for de som har krav på det etter retningslinjer fra sentralt hold. 

 

Kjenner du noen som ikke bruker internett?

I disse dager sender vi bare ut digital informasjon. Dette av flere årsaker. Først og fremst fordi ting endrer seg så fort at informasjonen kan være både gammel og feil når den kommer fram, hvis vi skal sende den i posten. Vi ber derfor om hjelp spesielt fra pårørende til å spre viktig informasjon fra kommunen til de av våre innbyggere som ikke bruker internett.

 

Vær med på den nasjonale dugnaden ved å begrense besøksaktiviteten i helga

Nå er det helg. Det kan være fristende å gå på besøk etter en uke med lite sosial aktivitet utenfor eget hjem, Men hvis de omfattende tiltakene regjeringen har satt i verk skal fungere, er det viktig at alle tar ansvar også i helga. Begrens besøksaktiviteten, hold avstand og hold ut. Ta heller en telefon, skype- eller facetime-samtale eller lignende. Det er mange andre måter å vise omsorg på uten å måtte være fysisk til stede.

 

Har du behov for å snakke med noen, kan du ringe Mental Helse på telefonnummer 116 123.

 

Hjelp og veiledning til bedrifter

Som følge av korona og myndighetenes tiltak for å hindre spredning, opplever mange bedrifter stans eller redusert drift. Noen opplever markedssvikt, mangel på arbeidskraft, eller at leveranser fra underleverandører uteblir – noe som i neste omgang medfører svekket økonomi, presset likviditet, arbeidsmangel o.l.

 

Vi må alle stille opp for å holde hjulene i gang på en best mulig måte. Derfor tilbyr Proneo i samarbeid med Flatanger Kommune og Flatanger Næringsforum, å hjelpe din bedrift, så langt det lar seg gjøre.

 

  • Vi vil bistå med sparring og veiledning til bedrifter som får problemer, eller opplever stor usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling. Vi oppfordrer også bedriftene til å bruke sin bankforbindelse for å diskutere likviditet og finansiering på kort og lang sikt.
  • Mange bedrifter vil oppleve redusert drift eller stans i en periode fremover. Det å finne fornuftig sysselsetting for folk kan bli vanskelig. Stat og fylkeskommune kommer med tiltakspakker som skal avhjelpe situasjonen. Vi har god oversikt over mulighetene og de ulike virkemidlene, og overvåker nøye det som kommer av nye tiltak.

 

Henvend deg til Kristin Haanshuus på telefon 454 10 215 eller på e-post: kristin.haanshuus@proneo.no, eller kontakt en annen av Proneo sine ansatte.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Ha fortsatt fokus på god håndhygiene.
  • Vis god dugnadsånd.
  • Still opp for hverandre.

 

God helg