Det er per i dag, fredag 26.juni kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Åpning for reiser mellom Norge og Europa

Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon.

Selv om Utenriksdepartementet fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene Folkehelseinstituttet anbefaler, er det ikke en oppfordring til å reise. Med lav smitte innenlands, utgjør smitteimport fra utlandet kanskje den største risikoen for oppblussing av viruset her hjemme.

De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.

Folkehelseinstituttet skal lage en oversikt over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon og skal inkludere Norden. Denne vil bli oppdatert hver 14. dag. Kartet for Schengen- og EØS-området vil bli oppdatert 10. juli.

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli. For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 første dagene i landet, eller den perioden personen skal være i landet om det er kortere enn 10 dager.

 

Det er ekstremt viktig at alle fortsetter fortsatt følger disse rådene i sommer:

  • Ha god håndhygiene

  • Hold avstand – minst 1 meter

  • Kast kun dopapir i toalettet

  • Les igjennom de generelle smitteverntiltakene på http://www.fhi.no slik at du har dem friskt i minne.

Nyt det fine været!