Det er per i dag, fredag 28.august kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Reiser til utlandet

Vi gjør oppmerksom på at Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

 

Utleie

Med hensyn til utleie av kommunale lokaler til møter ol. vil det komme begrensninger på dette i løpet av kort tid. Det vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og facebook-side

Vi ber om at alle som er i Flatanger fortsatt følger disse rådene for å redusere risikoen for smittespredning i Flatanger:

  • Ha god håndhygiene uansett
  • Husk å alltid sprite eller vaske hender ifb. butikkbesøk, det er på butikkene at det er flest folk innom.
  • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
  • Les igjennom de generelle smitteverntiltakene på https://www.fhi.no/ slik at du har dem friskt i minne.