Det er per i dag, fredag 29.mai kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Gradvis åpning for gjennomføring av besøk ved Flatanger pleie- og omsorgstun.

Den 27.mai.2020 kom Nasjonal veileder knyttet til besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering. 

Fra å ha fullstendig besøksforbud ved Flatanger pleie- og omsorgstun åpnes det nå gradvis for gjennomføring av besøk.

Selv med en positiv utvikling av smittetallene for covid-19, er det behov for å beskytte sårbare pasienter/beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner mot smitte. 

 

Forsvarlighetskravet er hjemmelen for besøksrestriksjoner i forbindelse med covid-19 epidemien, ved at restriksjonene er nødvendige for å sikre sårbare pasienter og brukere i helse- og omsorgsinstitusjoner mot smitte. Samtidig innebærer forsvarlighetskravet også at det må tas hensyn til det behovet pasienter og brukere har for kontakt med sine nærmeste.

 

Fra og med 30.05.2020 åpnes det nå gradvis for gjennomføring av besøk på beboerrom for nærmeste pårørende. Det er satt begrensninger i forhold til antall besøkende pr gang og antall besøk pr uke. I tillegg til besøk inne kan besøk utendørs gjennomføres ubegrenset. 

Når det gjelder omsorgsleilighetene i tilknytning til Flatanger pleie- og omsorgstun, omfattes de av samme besøksordning som ovennevnt frem til 4.6.2020. Det vil da bli foretatt en ny vurdering.


Alle besøk må avtales med ansvarsvakt ved Flatanger pleie- og omsorgstun tlf.: 74221020 i forkant 

Forebyggende smitteverntiltak gjelder fortsatt (god håndhygiene, utfylling av skjema knyttet til covid-19).

 

Det vil bli gjennomført ukentlig evaluering av smittesituasjon knyttet til covid-19 og gjennomføring av besøk ved Flatanger pleie og omsorgstun. På bakgrunn av dette gjøres vurdering om det er tilrådelig å åpne for ytterligere besøk og evt. permisjoner ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.