Det er per i dag, fredag 3.april kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Oppfordring fra alle ordførerne i Namdalen

Vi er gjestfrie i Namdalen og vil vanligvis svært gjerne ha besøk av så mange som mulig, men akkurat nå ber vi alle om å følge helsemyndighetenes råd og reise minst mulig. Vi oppfordrer alle til ikke å dra på fritidsreiser eller andre reiselivsbaserte opphold utenfor egen hjemkommune, uansett om du leier hytte, har campingvogn eller bobil.

 

Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år?

For å unngå smittespredning oppfordrer vi alle til å holde seg i hjemme i påsken. Dette fordi:

  • Mange foreldre og besteforeldre kan være i risikogruppa for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet av koronaviruset. De bør ikke få besøk av barn og barnebarn fra andre steder i landet, eller fra utlandet nå.
  • Yngre personer og barn med kroniske sykdommer er også i risikogruppen for å bli alvorlig syk av korona. Disse må skjermes fra smitte.
  • Du kan være smittebærer selv om du ikke merker symptomer. 

Har du familie og venner som vil besøke deg? Akkurat nå er det helt greit å si nei til besøk.

 

Veiledning til næringslivet 

Flatanger kommune minner om at de har en egen kommuneavtale med Proneo. Den inkluderer veiledning og hjelp til bedrifter i forbindelse med søknader på nasjonale kompensasjonsordninger for næringslivet.

Hvis din bedrift er interessert i å få hjelp til dette, ta kontakt over påske med Kristin Haanshuus på mob: +47 454 10 215 eller på e-post: kristin.haanshuus@proneo.no

 

Henstilling om å stenge sanitæranlegg ol. drevet av frivilligheten

Kommunen henstiller grendelag og andre frivillige lag og foreninger om å stenge toaletter og andre bygninger de har ansvar for i påsken, dersom de ikke klarer å oppfylle hygienekravene ifb. koronapandemien. Eksempler på dette kan være toaletter, buer, hytter, paviljonger o.l

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd og hold ut

God helg