Det er per i dag, fredag 3.desember 2021, bekreftet 1 nytt tilfelle av koronasmitte i Flatanger. Vedkommende er satt i isolasjon og smittesporing er avsluttet.

 

Neste vaksinasjonsdag blir 16.desember kl. 9-12 på Miljøbygget

Det åpnes for at aldersgruppen 45+ kan få oppfriskningsdose dersom det har gått 6 måneder (24 uker) siden dose 2.

 

Nye innreiseregler

Du skal registrere deg og testes for covid-19 ved ankomst til Norge

Alle som kommer inn til Norge, enten med bil, båt, fly, eller på annen måte, skal teste seg for covid-19. Dette gjelder alle, vaksinerte og uvaksinerte, norske statsborgere og borgere fra andre land.

Det er alle innreisende sitt personlig ansvar å følge de nye reglene. Alle som ankommer landet, skal også fylle ut skjema for innreiseregistrering.

Les mer om reglene her

 

Skjema for innreiseregistrering

Du må fylle ut skjema for innreiseregistrering før du reiser inn til Norge, uavhengig av hvor du kommer inn i landet, eller på hvilken måte du reiser. Dette gjelder både nordmenn som kommer hjem, og utenlandske besøkende til landet.

Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises frem til myndighetene når du blir bedt om det. Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Barn under 16 år trenger ikke å fylle ut skjema.

Du finner skjema for innreiseregistrering på reg.entrynorway.no

Test på grenseovergangen

Hovedreglene er at du skal ta en hurtigtest på grenseovergangen. Du skal vente ved grensen til prøveresultatet foreligger, så sant det er praktisk mulig. Er hurtigtesten positiv så skal du ta en ny test på en kommunal teststasjon (PCR-test).

 

Ikke mulig å teste seg på grensa?

Dersom du kommer inn i landet på et sted der det IKKE er teststasjon på grensen, så må du selv sørge for å teste deg ved en teststasjon eller ta en selvtest innen 24 timer etter at du kommer inn i landet. Du skal bruke en CE-registrert hurtigtest.

Er selvtesten positiv skal du ta en PCR-test snarest mulig, og senest innen 24 timer. Da må du kontakte kommunen der du oppholder deg for å bestille time til en PCR-test.

 

Skal bruke munnbind

Alle innreisende som er over 12 år skal bruke munnbind der det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre helt til det foreligger et negativt testresultat på prøvene du tok ved ankomst, eller innen 24 timer etter ankomst dersom du ikke ble testet på grenseovergangen.

Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Det er noen unntak fra kravet om test etter ankomst. Dette gjelder blant annet yrkessjåfører som kjører inn i landet, togpersonell og flypersonell. Se  covid-19-forskriften § 4d (lovdata.no),for detaljer.

 

I tillegg til dette oppfordres alle til:

  • å være generelt forsiktig,
  • å holde avstand,
  • å ha god hånd- og hostehygiene,
  • å holde seg hjemme hvis man er syk
  • å bruke munnbind ihht. nasjonale anbefalinger
  • å ha oversikt over nærkontakter. Det er den smittende som selv skal varsle sine nærkontakter.