Det er per i dag, fredag 4. juni 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

Beredskap for barn og unge i sommerferien 

I sommermånedene er det erfaringsmessig økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold. 

Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan få hjelp. Jeg støtter derfor regjeringens oppfordring til kommunene om å ha målrettet informasjon til barn og unge f.eks. på sine hjemmesider og i andre relevante kanaler der barn og unge er, sier oppvekst- og velfredsdirektør Frode Kvittem hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Beredskapen i sommer må særlig planlegge for å:

 • redusere negative konsekvenser av covid-19 pandemien for sårbare barn og unge
 • kunne bistå barn og unge som står i fare for eller opplever ufrivillige utenlandsopphold
 • sikre at ansatte har god kjennskap om meldeplikten til barnevernet og avvergingsplikten etter straffeloven

 

Barn og unge kan ringe direkte hit:

 

Dersom hjelpeapparatet trenger råd og veiledning:

 • Politi: 02800 eller nødnummer 112
 • Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996, Bufdir. Tlf.: 466 15 000 (hverdager kl. 08:00-15:45)
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: https://rodekorstelefonen.no/ Tlf.: 815 55 201 (mandag- fredag kl. 09:00- 16:00)
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Tlf.: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00)
 • Spesialutsendinger ved utvalgte utenriksstasjoner (integreringsrådgivere). Ved bekymring for at barn og unge kan bli ufrivillig tilbakeholdt i utlandet kan integreringsrådgiverne kontaktes.
 • Utenriksdepartementets operative senter (UDops): Tlf.: +47 23 95 00 00 (hele døgnet)

 

Det viktigste du kan gjøre er:

 • Hold god avstand, minst 1 m,
 • Begrens antall nærkontakter, det er flere lokale smitteutbrudd i regionen
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme hvis du blir syk, test deg hvis du symptomer på Covid-19
 • Unngå reiser til utlandet og til områder i Norge med mye smitte