Det er per i dag, lørdag 18.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Frivillig bruk - Smittestopp

Det er frivillig å laste ned og å bruke Smittestopp. Det er også frivillig å ta med mobiltelefonen når man er utenfor hjemmet.

Folkehelseinstituttets behandling av personopplysninger har hjemmel i forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av covid-19. Under beskrives først hvordan tjenesten fungerer og deretter følger personvernerklæringen. Du må lese gjennom beskrivelsen og akseptere vilkårene i appen for å kunne ta den i bruk. Akseptknapp finner du nederst i appen.

Hvis du ikke aktiverer Smittestopp, blir ingen personopplysninger samlet inn. Du kan når som helst slette dine innsamlede personopplysninger og slutte å bruke Smittestopp. Smittestopp har 16 års aldersgrense. For mer informasjon, se  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/bruk-av-smittestopp/

Karantene pga. utenlandsopphold gir nødvendigvis ikke lenger rett til sykepenger

Personer som ilegges karantene etter opphold i utlandet har til nå hatt rett til sykepenger. Ordningen ble innført for å sikre alle en inntekt samtidig som arbeidsgiverne ikke skulle bli unødvendig belastet på grunn av smitteverntiltakene og reiserådene som følge av koronapandemien. Men dette skal nå ikke gjelde for de som trosser rådene og pådrar seg karantene unødvendig.

Forskriften som nå endres er den midlertidige forskriften av 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Den nye forskriften får ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra fredag 17. april.

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd
  • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.