Det er per i dag, lørdag 25.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Forbud mot kultur- og idrettsarrangementer

Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 deltakere er forbudt fram til og med 31. august 2020.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber med råd om arrangementer med færre enn 500 deltakere. Inntil videre er følgende arrangementer forbudt:

  1. alle kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes
  2. alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes 
  3. alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

 

Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er gjort ut ifra smittevernfaglige råd og målsettingen om å slå ned epidemien. Det er viktig at befolkningen etterlever helse­myndighetenes råd og iverksatte smittevernstiltak også i tiden som kommer.

 

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder alle land

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre. 

 

Norske borgere som reiser utenlands nå til tross for dette reiserådet, kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge. Det gjelder i alle situasjoner der vi har reiseråd av denne typen. Følg med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene ofte og grundig
  • Hold fysiske avstand, men hold kontakten med familie, venner, naboer og bekjente
  • Hold ut – det er viktig å ikke slippe opp for mye nå