Det er per i dag, lørdag 28.mars kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Husk å stille klokka en time fram i natt

Fakta om Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19. Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.

Utvikler app for smitteoppsporing

FHI, i tett samarbeid med andre aktører, utvikler nå en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing. Dette er en av flere ulike teknologiske løsninger som kan støtte smitteoppsporingen av koronavirus. Tiltaket krever spesiell oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet, og det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med hvordan teknologien kan implementeres i smitteoppsporingen. For mer informasjon se https://www.fhi.no/nyheter/2020/utvikler-app-for-smitteoppsporing/

Flatanger kommune er opptatt av å hjelpe et næringsliv i krise

Derfor stilles Proneo til disposisjon for å gi råd gjennom krisa og for å rigge nye prosjekter som kan gi nye inntekter.                                                 https://proneo.no/2020/03/20/ta-kontakt-med-oss-hvis-din-bedrift-trenger-hjelp/?fbclid=IwAR0nTdjhz7mnNr-LsqMdC8_7RZFL3CLSwVXZnOLGaIMT0IReQuAyAuK8zVw

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd 
  • Hold ut, sammen skal vi klare dette