Det er per i dag, lørdag 9.mai kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Åpning av skolene i kommunen

Skolene i Flatanger åpner for alle elevene fra og med mandag 11.mai.

 

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20 (innen 15. mai). Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20 (innen 15. mai).
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler og annen føreropplæring kan åpne. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand
 • Kast kun dopapir i toalettet
 • Vis god dugnadsånd

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.