Det er per i dag, mandag 04.januar 2021, ikke bekreftet flere nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger. Det er ikke mistanke om noe ukontrollert smitte i kommunen.

 

Nye råd og anbefalinger fra og med 4.januar og i første omgang til etter 18.januar:

 

Presisering fra kommunen:

 • Besøksrestriksjoner på Miljøbygget opprettholdes. Alle må ringe og gjøre avtaler før de kommer til Miljøbygget. Dette gjelder også besøkende til legekontor, fysioterapi, tannpleier/tannlege. Alle besøkende må oppgi navn og telefonnummer på service­kontoret (gjelder ikke besøkende på legekontor, fysioterapi og tannpleier/tannlege)

 

 • Biblioteket er kun åpent for publikum på tirsdag fra 17-19.30 og torsdag fra kl. 10.30-14.30. Antallsbegrensing på maks 10 personer inne i biblioteket samtidig.

 

 • Helsetrøya er stengt, Flatangerhallen og bassenget er stengt for all aktivitet på ettermiddag/kveld og helg.

 

 • All innendørs aktivitet på Frivilligsentralen utgår.

 

 • Alle andre fritidsaktiviteter innendørs avlyses, slik som ungdomsklubben. Dette inkluderer også møtevirksomhet for lag og foreninger på Miljøbygget og eventuelt andre kommunale bygg.

 

 • Alle elever i kulturskolen vil få informasjon angående egen undervisning.

 

Vi ber om at alle går inn og leser seg opp på informasjon fra regjeringen om de nye nasjonale smitteverntiltakene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/ 

 

Dette kan DU gjøre for å redusere risikoen for smittespredning:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.  
 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.      
 • Begrens sosial kontakt med andre mennesker – det gjør et eventuelt smittesporingsarbeid mye enklere.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk. Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du ta en test og holde deg hjemme til du har fått svar på testen.
 • Unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendige.