Det er per i dag, mandag 15.februar 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Status koronavaksinering i Flatanger

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for å forbygge smittsomme sykdommer. Hensikten med å vaksinere mot koronavirus er å forebygge sykdom og gjøre sykdoms­forløpet mildere.

 

Vaksinasjon

· Du blir kontaktet av legekontoret eller helsestasjonen for vaksinasjon når det er din tur. Du

  får samtidig beskjed om hvor du skal møte for vaksinering.

· Er du forhindret fra å møte til avtalt tid på grunn av sykdom eller uforutsette ting, gi

  Beskjed til legekontoret eller helsestasjonen så raskt som mulig. Du skal ikke møte til avtalt

  vaksinering ved sykdom.

· Vaksinen er gratis.

· Vaksinen gis som to doser med et gitt intervall mellom hver dose.

 

Vaksinasjonsstatus i Flatanger

Vi har per 12. februar gitt 101 doser i Flatanger kommune, fordelt på 1. og 2. dose.

· Beboere på sykeheimen har alle fått tilbud og er snart ferdig vaksinert.

· Alle over 85 år har fått dose 1.

· Vaksinasjon av personer mellom 75-85 år pågår.

· Vaksinasjon av helsepersonell pågår etter gjeldende anbefalinger.

 

Når er det din tur?

Vaksinering reguleres etter prioriteringer fra myndighetene. Se FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Dette innebærer at personer i gruppen 65+, helsepersonell og personer i risikogruppen prioriteres før den øvrige befolkningen.

 

Tildeling av antall vaksiner til kommunen styres av FHI: https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/distribusjon-av-koronavaksiner/vaksinasjon-ved-koronapandemi/

 

Råd til alle i befolkningen  

  • Husk god hånd- og hostehygiene.  
  • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert å håndhilse og å gi og ta imot klemmer.     
  • Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom. 
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og ta en test.