Det er per i dag, mandag 15.mars 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Ny informasjon om smittevern og arrangement etc.

  • Gjelder fra i dag mandag 15.mars 2021

 

Det har den siste uken vært mye drøftinger om temaene møter og arrangement. I møte mellom Statsforvalteren og kommuneoverlegene i Trøndelag 10.03.21, så ble temaet tatt opp. Det ble i møtet konkludert med at retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) skiller mellom aktive deltaker (f.eks. årsmøter/medlemsmøter) eller om de er publikum (konserter, konferanse o.l).

 

Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI

Som kommuneoverlege for Namsos, Osen, Flatanger og Overhalla kommer jeg med følgende anbefaling:

 

  • Kommunestyremøter/politiske møter:

Disse møtene kan gjennomføres fysisk, da de regnes som møter som ledd i ordinært arbeid. Da er det ikke begrensninger på antall deltakere, men det er viktig at smittevernet ivaretas. Det skal være god avstand mellom deltakerne, unngå mingling og det er viktig at de generelle smittevernreglene ivaretas. Smittetrykket er nå lavt i vår region, og derfor kan møtene gjennomføres fysisk. Hvis vi får en endring i smittesituasjonen, så kan det bli endring på denne anbefalingen på kort varsel.

 

  • Møter som ledd i ordinært arbeid:

Det kan avholdes fysisk møter som ledd i ordinært arbeid hvis det er nødvendig for driften. Eksempler på dette er opplæring eller gjennomgang av temaer som krever fysisk tilstedeværelse. Det er ikke antall begrensning på disse møtene, men smittevernet skal ivaretas. Vurdering om møtet er nødvendig avgjøres av arbeidsgiver.

 

Foreldremøter på barnehage/skole:

Disse møtene regnes som arrangement og deltakerne er aktive deltakere. På bakgrunn av dette, så er det ikke anbefalt med mer enn 10 deltagere på slike møter jf. anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Saken er drøftet med Statsforvalteren 10.03.21.

Som kommuneoverlege vil jeg anbefale at foreldremøter enten gjennomføres på teams eller at de utsettes til mai. Da kan det være mulig at vi har andre anbefalinger å komme med.

 

  • Arrangement innendørs:

1. Arrangement hvor deltakerne er aktive deltakere som f.eks. årsmøter, medlemsmøter o.l så er anbefalingene maks 10 deltaker. Dette til tross for tilviste plasser.

2. Arrangement hvor deltakerne er publikum og har tilviste plasser så er anbefalingen maks 100 deltagere, hvis arealet er stort nok til at gjennomføringen kan finne sted i tråd med smittevernreglene.

 

Husk at det viktigste du kan gjøre nå er:

  • Hold god avstand, minst 1 m
  • Ha god hånd- og hostehygiene,
  • Hold deg hjemme hvis du blir syk
  • Unngå reiser til områder med mye smitte.