Det er per i dag 17.august kl 13.00 ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Som en følge av gradvis gjenåpning av landet, og at vi har vært igjennom en sommer med forhøyet reiseaktivitet og sosialt samkvem, opplever en nå nasjonalt at antall smittetilfeller har økt. Dette betyr at vi fortsatt må ha et høyt fokus på smittevern, samt at vi kommunalt kontinuerlig gjennomgår våre rutiner slik at de er best mulig og i tråd med nasjonale føringer.

Utleie av idrettshall.

Med bakgrunn i smittesituasjonen, sikring av lovpålagt kommunal aktivitet, og at vi sammen med leietakere er avhengig å kvalitetssikre rutiner for smittevern i forhold til ulike veiledere, vil en avvente åpning av idrettshall for aktivitet utenom skoletid fram til 10.september. I tilfelle de ulike rutiner faller på plass før denne dato, kan en gradvis gjenåpning gjennomføres. Arbeidet koordineres av kultursjefen.

Åpningstid barnehager.

Ut fra gjeldende smittevernveiledere og nasjonale føringer for øvrig, innføres det fra og med i dag ordinær åpningstid i barnehagene, dvs. samme åpningstid som vi hadde før vi ble rammet av koronapandemien.

Vi ber om at alle som er i Flatanger fortsatt følger disse rådene for å redusere risikoen for smittespredning i Flatanger:

  • Ha god håndhygiene uansett
  • Husk å alltid sprite eller vaske hender ifb. butikkbesøk, det er på butikkene at det er flest folk innom.
  • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
  • Les igjennom de generelle smitteverntiltakene på http://www.fhi.no slik at du har dem friskt i minne.