Det er per i dag, mandag 18.januar 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Dette er de nye anbefalingene og reglene fra og med onsdag 20.januar

 • Ungdomsskoler og VGS nedjusteres til gult nivå. Skolene kan holde rødt nivå hvis nødvendig.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt. Trening kan gjennomføres. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.
 • Utendørs kan det trenes hvis det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.
 • Anbefalingen om digital undervisning videreføres (Fagskoler, høgskoler, universitet). Det bør sikres fysisk undervisning en gang i uken der det er mulig å utføre i tråd med smittevernrådene.
 • Kulturarrangementer anbefales utsatt. Gjelder ikke begravelser.
 • Anbefalingen om å unngå reiser som ikke er nødvendige, videreføres.
 • Anbefaler alle i størst mulig grad å begrense sin sosiale kontakt. Ikke mer enn 5 gjester i tillegg til husstanden. Man må ikke være flere enn at man klarer å holde avstand.
 • I private sammenkomster utenfor eget hjem kan man ha 10 personer innendørs, 20 personer utendørs.
 • Skjenkeforbudet videreføres, men det gjøres en ny vurdering neste uke.

Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Kommunen vil i morgen, tirsdag 19.januar, komme med mer informasjon om hva disse tiltakene vil føre til av endringer lokalt.

 

Kan vare over sommeren

Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og tiltak frem til sommeren, kanskje enda lengre. Vi vil trappe ned så raskt det er forsvarlig, sier statsministeren.

 

Råd til alle i befolkningen  

 • Husk god hånd- og hostehygiene.  
 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.      
 • Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.