Det er per i dag, mandag 18.mai kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Over to måneder har gått siden Norge satte i verk de strenge koronatiltakene

For å få en oversikt over alle tiltak som har blitt satt i verk for å møte utfordringene med koronapandemien i Norge, se regjeringens tidslinje her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.