Det er per i dag, mandag 20.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Viktig å ikke slippe opp nå

Selv om det nå er innført en gradvis åpning av barnehager og skoler, er det viktig at vi ikke slipper opp på andre områder i samfunnet. Følg smittevernrådene. Selv om vi er vant til å høre om, og lese om hvor viktig smitteforebyggende tiltak er, kan de ikke gjentas for ofte:

 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold avstand
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

I den anledning minner vi også om at Flatangerhallen og Helsetrøya fortsatt er stengt.

 

Endring i testkriterier i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for koronavirus (SARS-CoV2) av følgende grupper i prioritert rekkefølge:  

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer som lege mistenker har covid-19, og som er: 

 1. Pasient med behov for innleggelse 
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon 
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid 
 4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
 5. Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

Selv om covid-19 ikke er en farlig sykdom for barn, er det viktig at barn og ansatte i barnehage og skole er hjemme ved sykdom, til minst ett døgn etter at de er blitt helt friske. Dersom symptomene gir mistanke om covid-19, bør lege kontaktes.  

Tips til gode vaner som kan hjelpe oss gjennom koronahverdagen:

Vær raus med deg selv og andre

Den uforutsigbare og uvante situasjonen vi er i, kan legge press på relasjoner og forhold. Aksepter at denne perioden kan være en belastning for både deg og de rundt deg. Prøv å ikke ha for store forventninger. Del opp dagen din, og sett deg mål underveis. Husk å legge inn pauser og gled deg over det du får til.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand
 • Kast kun dopapir i toalettet
 • Vis god dugnadsånd
 • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.