Det er per i dag, mandag 22.mars 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Antallsbegrensning ved besøk i hjemmet og private arrangement

Kommunen har de siste dagene fått flere spørsmål om hvilke regler som gjelder for besøk i hjemmet og private arrangement (bursdager, dåp, minnestund ol.), så her kommer en liten oppfriskning:

 

Sosial kontakt

  • Alle bør begrense sosial kontakt, og du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter totalt i uka.
  • Inntil 5 gjester på besøk i eget hjem samtidig. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
  • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke ta imot overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 

Regler for private arrangement:

Maks 10 personer på private sammenkomster i leid lokale eller på serveringssted (utenom i eget hjem). Eksempler på dette er bursdagsfeiringer, dåp, bryllup og minnestund

Mer informasjon om anbefalinger for påsken tiltak finner du HER

 

Mer informasjon om nasjonale finner du HER

 

Husk at det viktigste du kan gjøre nå er:

  • Hold god avstand, minst 1 m
  • Ha god hånd- og hostehygiene,
  • Hold deg hjemme hvis du blir syk
  • Unngå reiser til områder med mye smitte.