Det er per i dag, mandag 23.mars kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Flatanger kommune setter stor pris på den ekstrainnsats og dugnadsånd som dere viser i disse koronatider. Det kommunale apparatet bruker mye tid på å planlegge for daglig drift, og for at dette kan være en situasjon som kan vare over tid.

 

Egenregistrering ved mistanke om Koronavirus

Dette gjelder deg som i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus. Her kan de melde fra til Folkehelseinstituttet slik at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av smitte.

 

Her er link til skjemaet du skal benytte: https://minhelse.helsenorge.no/skjemautfyller?Query=Questionnaire/302

 

Husk at du må logge deg inn med minID for at skjemaet skal bli registrert.

 

Endringer ifb. omsorgslønn, også kalt «sykt barn-dager»

Stortinget vedtok den 20.mars 2020 to endringer knyttet til omsorgslønn. Lovendringene gjelder kun for foreldre/omsorgspersoner som allerede har rett til uttak av omsorgslønn/omsorgsdager. Endringene varer ut 2020.

 

  1. Antall omsorgsdager en forelder/omsorgsperson kan ta ut er doblet på grunn av stengt barnehage/skole ifb. koronapandemien.
  2. Du kan overføre de ekstra dagene som er gitt ifb. stengt barnehage/skole ifb. koronapandemien til en annen forelder/omsorgsperson, når dere begge har rett til å ta ut omsorgslønn. Dette må du melde fra til Nav om på deres hjemmesider.

 

Antall dager til uttak gjelder for et kalenderår. Det betyr at hvis du allerede har tatt ut omsorgslønn i år før skole/barnehage ble stengt på grunn av Koronapandemien, så trekkes disse dagene fra det totale antallet du har til uttak i resten av 2020.

 

Hvor mange omsorgsdager du har rett til å ta ut i løpet av et år avhenger av flere forhold: hvor mange barn du har, alderen på barna, om du er alene om omsorgen for barnet/barna osv. For mer informasjon om omsorgslønn, se https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Hold avstand
  • Vask hendene
  • Hold ut
  • Vis god dugnadsånd
  • Still opp for hverandre