Det er påvist en smittet person i Flatanger. Vedkommende er satt i isolasjon. Smittevei er kjent og har opprinnelse i en annen kommune i Trøndelag. Smittesporing er avsluttet.
Nærkontakter følges opp etter gjeldende retningslinjer.

Pandemien er ikke over, det er derfor veldig viktig at du fortsatt

  • holder 1 m avstand,
  • har god hånd- og hostehygiene,
  • har oversikt over dine nærkontakter de siste 48 timene,
  • holder deg seg hjemme hvis du er syk, og
  • tester deg hvis du har symptomer på covid-19.