Det er per i dag, mandag 30.mars kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Vis god dugnadsånd – hold ut

Hvis vi skal klare å bremse smittespredningen og å beskytte risikogruppene mest mulig, må alle sammen fortsatt bidra i den nasjonale dugnaden: vask hendene, hold deg hjemme og hold avstand. Det er bare å se til andre deler av Europa for å se hva konsekvensene av ikke å ha så strenge tiltak fører til.  Sammen skal vi klare dette til over påske.

 

Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år?

 • Mange foreldre og besteforeldre er over 65 år. Da er de i risikogruppa for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet av koronaviruset. De bør ikke få besøk av barn og barnebarn fra andre steder i landet, eller fra utlandet nå.
 • Yngre personer og barn med kroniske sykdommer er også i risikogruppen for å bli alvorlig syk av korona. Disse må skjermes fra smitte.
 • Du kan være smittebærer selv om du ikke merker symptomer. 
 • Har du familie og venner som vil besøke deg? Akkurat nå er det helt greit å si nei til besøk.

Det beste vi alle kan gjøre akkurat nå er å bli hjemme i påska.

 

Nav – forskudd på dagpenger

Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning. For å få forskudd må du:

 • Ha søkt om dagpenger
 • Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
 • Søke om forskudd
 • Fortsette å sende inn meldekort

Du kan søke om forskudd på nav.no fra ettermiddagen mandag 30.mars. Pengene kan utbetales før påske. Det vil ikke være mulig å søke om forskudd før tjenesten er tilgjengelig på nav.no. For mer informasjon, se  https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke 

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

 • Vask hendene
 • Hold avstand
 • Vis god dugnadsånd og hold ut