Det er per i dag, onsdag 15.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

FYSAK-turer 2020

Det blir FYSAK-turer i år også. Målet er å få alt klart til begynnelsen av mai.

Kommuneoverlegen har gitt oss følgende retningslinjer for FYSAK-turer:

  1. Turgrupper skal ikke være på mer enn 5 personer
  2. De som går på FYSAK-tur skal holde minimum 2 m avstand til hverandre. 
  3. God håndhygiene. 
  4. Ikke gå FYSAK-tur hvis man er syk, da skal man holde seg hjemme.
  5. Bøker og klippekort er ikke anbefalt pga. faren for kontaktsmitte.

Det jobbes med en appløsning. I tillegg vurderes bruk av koder og/eller bilder istedenfor turbøker og klippekort for de som ikke vil bruke appen. Mer informasjon om hvilke løsninger som vil bli benyttet kommer når alt er klart.

 

Informasjon om Kulturrådets nye ordning

«Kulturrådets nye ordning er tverrgående, og skal stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Både kunstnere, produsenter, kuratorer, arrangører og arenaer, lag og organisasjoner kan søke. Ordningen omfatter også kulturvernprosjekter som dokumenterer og formidler situasjonen i kultursektoren under denne krisen.»

https://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/vis-artikkel/-/na-kan-du-soke-pa-kulturradets-nye-korona-ordning

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd
  • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.