Det er per i dag onsdag 18.mars kl. 16.00 ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Flatanger kommune v/legekontoret har gjennomført testing av korona (COVID-19-smitte) i tråd med sentrale anbefalinger. Alle de som er testet per i dag, har testet negativt på korona.

 

Har du helsefaglig kompetanse? Da håper vi at du registrerer deg!

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Eller er du under utdannelse? Da ønsker vi at du registrerer deg på vår hjemmeside.

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. 

 

SFO og barnehagetilbudet for perioden 13.-26.mars er gratis.

De som ikke får lov til å benytte tilbudet, skal heller ikke betale for det. Kommunen kommer tilbake til hvordan dette med redusert betaling for mars måned skal løses.

 

Barnehageplass/omsorgstilbud i skole

Flatanger kommune presiserer at det er virksomhetslederne i det private næringsliv som melder inn sitt behov til oppvekstsjef Lovise Angen. Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Barnepass tilbys kun der hvor begge foreldre er å anse som kritisk personell eller arbeidstaker har foreldreansvaret alene og er omfattet av en av gruppene.

Det forventes at situasjonen innenfor helse kan bli særdeles utfordrende og vare over en lang periode. For å sikre at helsepersonell klarer å stå i en slik situasjon over tid, har kommunen vedtatt at denne yrkesgruppen får tilbud om barnehageplass/omsorgstilbud i skole, selv om det bare er en av foreldrene som er ansatt innenfor helsetjenesten.

Selv om du kan ha rett på barnehageplass/omsorgstilbud på skole, ber vi om at andre alternativer vurderes, slik at vi kan redusere smittepresset mest mulig i skole og barnehage.

Per i dag ser vi at de fleste klarer å ordne egne løsninger mht. barnepass.

 

Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen i innenfor den kommunale helsetjenesten uten å tape pensjon

Det gjelder for perioden 13.mars til 1.november 2020. Dette gjelder altså kun for arbeid knyttet til koronaviruset.

 

Midlertidig besøksstans ved Flatanger pleie- og omsorgstun

I tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet opprettholder vi adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Om besøk er absolutt nødvendig, kontakt ansvarsvakta ved institusjonen på mobil 90241327 eller hjemmesykepleien 47676995. Dette med bakgrunn i at det føres logg over alle som er innom pleie- og omsorgstunet for eventuell sporing av smitte. På grunn av dette holdes alle utgangsdører låst.

 

Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av korona (COVID-19). Rådene gjelder for befolkningen generelt. For mer informasjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Ha fortsatt fokus på god håndhygiene.
  • Vis god dugnadsånd.
  • Still opp for hverandre.