Det er per i dag, onsdag 23.desember kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Vi gjentar kommuneoverlegens anbefalinger om besøk til innbyggere i risikogruppen

Namsos, Overhalla, Flatanger og Osen kommuner jobber hele tiden med å forebygge smitte til de mest sårbare gruppene i samfunnet, da de har forhøyet risiko for å utvikle alvorlig forløp av Covid-19. På bakgrunn av denne risikoen går kommuneoverlegen i disse kommunen ut med følgende anbefaling:

 

Besøk på kommunens sykehjem

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder med vedvarende høy smitte i Norge eller kommuner med pågående smitteutbrudd, bør ikke komme på besøk før det har gått 10 dager etter ankomst til kommunene. Områder med vedvarende høy smitte er blant annet Bergen, Oslo og Viken med omegn.

 

Situasjonen i Trondheim har forverret seg etter at dette ble publisert for andre gang, og derfor anbefales det nå at pårørende eller andre som kommer fra Trondheim kommune følger rådene for områder med høy smitte i Norge.

 

Hvis du har tenkt å besøke noen på sykehjemmet og kommer innunder overnevnte kategorier, ber vi om at du tar telefonisk kontakt med sykehjemmet.

 

Besøk av hjemmeboende som tilhører risikogruppen

I denne gruppen tilhører også de som bor i omsorgsbolig, eldresenter, Bo- og Velferdssenter o.l. Det er viktig at du har god dialog med beboeren og tjenestestedet før du gjennomfører et besøk. Dette regnes som en privat bolig, og det er beboeren selv som bestemmer om besøket skal gjennomføres. Uansett så ber vi om at du vurderer risikoen i forhold til smitte, hvis du kommer fra områder med forhøyet smitte i Norge eller kommune med pågående smitteutbrudd.

 

Informasjon om koronatesting i Flatanger i jula

Flatanger kommune har en avtale med Namsos kommune om testing på helg og helligdager i jula. Mer informasjon finner du her: https://flatanger.custompublish.com/informasjon-om-mulighet-for-testing-paa-helg.6354042-525235.html

 

Dette kan DU gjøre for å redusere risikoen for smittespredning i jula:

  • Ha god håndhygiene
  • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Begrens sosial kontakt med andre mennesker – det gjør et eventuelt smittesporingsarbeid mye enklere.
  • Unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendige, både innenlands og utenlands

 

Vi ønsker alle en god og smittefri jul og et godt nytt år!