Det er per i dag, onsdag 24.februar 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Status vaksinering i Flatanger

Nå er det personer mellom 80-85 år samt risikogruppene som vaksineres.

Denne uka og neste uke (uke 9) får kommunen bare vaksiner til revaksinering (2.dose).

Hvor mange vaksiner vi får i uke 10, vet vi ikke på nåværende tidspunkt.

 

Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for personer med fast bopel i Norge

Personer som ved innreisen kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge, kan gjennomføre innreisekarantenen i bopelen dersom den utgjør en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken. Det er ikke adgang for flere personer å dele en bolig etter dette unntaket, selv om det i utgangspunktet er flere som har leid en bolig sammen.

 

Med «fast bopel» menes personer som har sitt faste hjem i Norge. For at en leid bolig skal anses som en «fast bopel» stilles det krav om at leiekontrakten har en varighet på minst seks måneder. Eie- eller leieforhold må kunne dokumenteres ved innreise. Fritidseiendommer vil ikke anses som «fast bopel» etter bestemmelsen ettersom disse normalt ikke er personens faste hjem.

 

For mer utfyllende informasjon, se https://www.regjeringen.no/contentassets/660da908c7ec4de2ab9edfcd5a2582f5/g-06-2021-revidert-rundskriv-om-karantenehotell.pdf

 

Unntak fra plikt til opphold på karantenehotell for arbeids- eller oppdragstakere

Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, uten å etablere seg med fast bopel i Norge, er bare unntatt fra karantenehotell dersom arbeidsgivers karantene­fasiliteter er godkjent av Arbeidstilsynet før innreise. Dokumentasjonen på dette må legges frem ved innreise, hvis ikke må personene i innreisekarantene på karantenehotell.

 

Kravene er til karantenefasilitetene er et eget rom å sove på, et eget bad og et eget kjøkken for å lage mat eller matservering, tilgang til både TV og internett på rommet og det skal være mulig å unngå nærkontakt med andre.

 

For mer utfyllende informasjon, se https://www.regjeringen.no/contentassets/660da908c7ec4de2ab9edfcd5a2582f5/g-06-2021-revidert-rundskriv-om-karantenehotell.pdf

 

Råd til alle i befolkningen  

  • Husk god hånd- og hostehygiene.  
  • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert å håndhilse og å gi og ta imot klemmer.     
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og ta en test.