Det er per i dag, onsdag 25.mars kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Kjære innbygger og medmenneske – ring noen som sitter alene

Nå er den nasjonale dugnaden forlenget til over påske. Det betyr 3 uker til hvor vi skal holde oss mest mulig hjemme. Det kan være tungt å kjenne på. Vis at du bryr deg. Ring noen du vet sitter mye alene, spør dem om hvordan de har det, og hva de tenker om 3 uker til på samme vis. Nå er det viktig å ha omsorg for hverandre.

 

Nasjonale hjelpetelefoner og chatter

Barn

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (hele døgnet)

Kors på halsen 800 33 321 (man-fre 14-22)

Kirkens SOS 22 40 00 40 (hele døgnet)

SnakkOmPsyken.no https://www.snakkompsyken.no/

Ung.no https://www.ung.no/

 

Voksne

Mental helse 116 123 (hele døgnet)

Mental helse 116 123 – for foreldresupport tast 2

Kirkens SOS 22 40 00 40 (hele døgnet)

Informasjonstelefonen (Corona) 815 55 015 (hverdager 8-18, helger 10-16)

 

Ikke kast antibac-servietter og andre våtservietter i toalettet

Våtservietter løser seg ikke opp i vann slik toalettpapir gjør. Dermed fører de ofte til at avløp går tette hvis de kastes i toalettet. Det siste du ønsker akkurat nå, er at doen går tett, så hiv våtserviettene i en avfallsdunk istedenfor.

 

Bønder som er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene kan stelle sine egne dyr

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å overholde de hygieniske retningslinjer i tillegg til anbefalinger om sosial distansering. For bonden betyr det:

  • Ikke jobb sammen med røkter eller annet personell.
  • Hold to meters avstand til alle som må inn på gården

For å unngå smittespredning er det viktig å styrke renholdet av berøringspunkter som besøkende kan komme i kontakt med.

 

Det er ingenting som så langt tilsier at viruset smitter fra mennesker til dyr. Etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsynet likevel et generelt føre-var-råd om at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. For mer informasjon, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bonder-i-isolasjon-eller-karantene-kan-stelle-sine-egne-dyr/id2694756/

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd 
  • Hold ut, sammen skal vi klare dette