Det er per i dag, onsdag 6.mai kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Helsetrøya er fortsatt stengt

Det er dessverre observert aktivitet i Helsetrøya gjentatte ganger den siste tiden. Trenings­sentre inkl. helsestudio har vært stengt siden mars, og vil være stengt inntil videre på ubestemt tid. Dette er bestemt av myndighetene. Det er ikke mulig å gjøre unntak fra dette. Vi forventer at forbudet respekteres, og oppfordrer til fysisk aktivitet utendørs selv om været ikke alltid er så fristende.

 

Informasjon fra Flatanger pleie- og omsorgstun

Besøksforbudet ved Flatanger pleie- og omsorgstun opprettholdes. Dette gjelder både beboere på institusjon og i omsorgsleiligheter. Men det kan gjennomføres besøk utendørs mellom beboere og pårørende. Smittevernet må ivaretas. Kommuneoverlegen anbefaler minst 2 m avstand og ingen fysisk kontakt.

Dette gjelder inntil veileder foreligger, og retningslinjer på nasjonalt nivå endres. Når dette skjer, vil kommunen komme med ny informasjon.

 

Strandrydding

Aksjonen «Hold Norge rent» og strandrydding er foreløpig utsatt til høsten. Alle som holder på med strandrydding må derfor levere dette avfallet på Vollamyra inntil videre. Når det er bestemt at strand­ryddeaksjonen iverksettes, vil vi informere om dette. MNA legger også ut informasjon på sine hjemmesider  https://mna.no/nyhetsarkiv/strandrydding-utsettes-article570-28.html.

 

Revidert smittevernveileder turisme

Det har kommet en revidert utgave av smittevernveileder/sjekkliste for virksomheter som driver med turisme. Den reviderte utgaven finner du her:

 Revidert Smittevernveileder turisme

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd
  • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.