Det er per i dag, onsdag 8.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Koronasmitten i landet er under kontroll

Ordføreren ønsker å rose innbyggerne i Flatanger for god dugnadsinnsats i kampen mot koronapandemien, og oppfordrer alle til fortsatt å følge rådene fra regjeringen. De strenge tiltakene har ført til at koronasmitten er under kontroll, men det kan endre seg raskt hvis vi slipper opp for fort. Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi ta hverdagen tilbake.

 

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet.

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Korona­utbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter de profesjonelle voksne som kan hjelpe.

 

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/ 

 og https://www.kulturradet.no/korona  

 

Husk:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Hold god avstand til andre
  • God stemning
  • God dugnadsånd

GOD PÅSKE