Det er per i dag, onsdag 9.september kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Reiser til utlandet

Vi gjør oppmerksom på at Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

 

Endring i utleie av kommunale lokaler

Med hensyn til utleie av kommunale lokaler til møter ol. vil det fra i dag begrenses til en utleieaktivitet per ettermiddag/kveld. Kjøkken er stengt og kan ikke benyttes. Det betyr at møtearrangør selv må ta med ferdigkokt kaffe, tevann og evt. annen bevertning. I tillegg må møtearrangør ha en egen nedtegnet oversikt/liste med kontaktinformasjon til alle som deltar på møtet (navn, telefonnummer og bosted). Møtearrangør er også forpliktet til å tørke over bord og stoler i møtelokale samt dørhandtak før folk får slippe inn i lokalene. Utstyr til dette finnes utplassert i hvert møterom (sprayflaske/papirservietter). Leie av lokaler må gjøres på forhånd. Ta kontakt med servicekontoret på telefon:74 22 11 00 for å bestille møtelokaler.

 

Vi ber om at alle som er i Flatanger fortsatt følger disse rådene for å redusere risikoen for smittespredning i Flatanger:

  • Ha god håndhygiene uansett
  • Husk å alltid sprite eller vaske hender ifb. butikkbesøk, det er på butikkene at det er flest folk innom.
  • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
  • Les igjennom de generelle smitteverntiltakene på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508 slik at du har dem friskt i minne, og husk at det viktigste av alt er at DU følger disse rådene!