Det er per i dag, søndag 12.april kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Hva gjør Folkehelseinstituttet(FHI)?

Folkehelseinstituttet har ansvar for å følge med på smittesituasjonen nasjonalt og internasjonalt. De videreformidler informasjon og gir råd til myndighetene, helsetjenesten og andre aktører om hvilke smitteverntiltak som er aktuelle i ulike sammenhenger.

FHI får daglig informasjon gjennom både nasjonale og internasjonale nettverk. For å gi et best mulig bilde av epidemiens utvikling, utbredelse og alvorlighetsgrad i Norge, innhentes informasjon fra ulike overvåkingssystemer:

 • Utbruddsregister, varslingsdatabase: løpende oversikt over bekreftede varslede tilfeller og dødsfall i Norge.
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS): oversikt over meldte bekreftede tilfeller.
 • Sykdomspulsen: måler hvor mange som kontakter lege og legevakt med luftveissykdom og mistenkt covid-19 (KUHR data).
 • Selvrapport sykdom: måler luftveissykdom i befolkningen basert på selvrapportering fra personer som mistenker koronavirussykdom.
 • Testresultater: informasjon om prøver og prøveresultater fra alle landets laboratorier.
 • Norsk intensivregister: løpende oversikt over intensivinnleggelser.
 • Helsedirektoratet: antall sykehusinnleggelser per dag (manuell telling).

Informasjonen som samles inn er et viktig grunnlag for risikovurdering og smittevernstrategi. Noen av overvåkingssystemene er allerede etablert, mens andre er under etablering.

FHI bistår også kommunehelsetjenesten med oppfølging av tilfeller av Covid-19 og smittesporing. De oppdaterer fortløpende informasjon og råd til befolkningen og til helsepersonell på nettsidene sine https://www.fhi.no/

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

 • Ha fokus på god hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand
 • Vis at du bryr deg, skap god påskestemning
 • Vis god dugnadsånd og hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.