Det er per i dag, søndag 22.mars kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Informasjon til befolkningen

På hjemmesidene til Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og på https://helsenorge.no/koronavirus  finner du informasjon og konkrete råd om koronaviruset. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på der, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Den er åpen på hverdager fra kl. 08-18 og i helgene fra kl. 09-16.

 

Har du akutt behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen din, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

Vi minner om registrering av autorisert helsepersonell

Vi har fått inn flere registreringer fra autorisert helsepersonell. Det setter vi veldig stor pris på.

 

Vi oppfordrer også personer som har arbeidserfaring fra helsetjenesten, men ikke er autorisert helsepersonell, til å registrere seg

Skjema finner dere på kommunen hjemmeside under menyen Samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Husk at bedrifter kan få hjelp og veiledning av Proneo

Som følge av korona og myndighetenes tiltak for å hindre spredning, opplever mange bedrifter stans eller redusert drift. Noen opplever markedssvikt, mangel på arbeidskraft, eller at leveranser fra underleverandører uteblir – noe som i neste omgang medfører svekket økonomi, presset likviditet, arbeidsmangel o.l.

 

Vi må alle stille opp for å holde hjulene i gang på en best mulig måte. Derfor tilbyr Proneo i samarbeid med Flatanger Kommune og Flatanger Næringsforum, å hjelpe din bedrift, så langt det lar seg gjøre.

 

  • Vi vil bistå med sparring og veiledning til bedrifter som får problemer, eller opplever stor usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling. Vi oppfordrer også bedriftene til å bruke sin bankforbindelse for å diskutere likviditet og finansiering på kort og lang sikt.
  • Mange bedrifter vil oppleve redusert drift eller stans i en periode fremover. Det å finne fornuftig sysselsetting for folk kan bli vanskelig. Stat og fylkeskommune kommer med tiltakspakker som skal avhjelpe situasjonen. Vi har god oversikt over mulighetene og de ulike virkemidlene, og overvåker nøye det som kommer av nye tiltak.

 

Henvend deg til Kristin Haanshuus på telefon 454 10 215 eller på e-post: kristin.haanshuus@proneo.no, eller kontakt en annen av Proneo sine ansatte.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Ha fortsatt fokus på god håndhygiene.
  • Vis god dugnadsånd.
  • Still opp for hverandre.