Det er per i dag, 11. aug. kl. 12.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Nye kriterier for testing

Fra onsdag 12. august 2020 blir det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten legens vurdering.

Du skal fortsatt ringe Flatanger legekontor tlf.: 74 22 11 37, og gjøre avtale for når du skal komme å få tatt testen. Du skal fortsatt vente ute til du blir hentet av personale.

Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og du er symptomfri. Du har krav på egenmelding/sykemelding.

Vi ber om at alle som er i Flatanger fortsatt følger disse rådene for å redusere risikoen for smittespredning i Flatanger:

  • Ha god håndhygiene uansett
  • Husk å alltid sprite eller vaske hender ifb. butikkbesøk, det er på butikkene at det er flest folk innom.
  • Hold minst 1 m avstand til andre, uansett hvor du er
  • Les igjennom de generelle smitteverntiltakene på http://www.fhi.no slik at du har dem friskt i minne.