Det er per i dag, tirsdag 12.mai kl. 18.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Kulturskolen har åpnet

Kulturskolen åpner opp lokalene for både for individuell- og gruppeundervisning for alle kulturskoleelevene. Undervisningen skjer i henhold til nasjonale føringer, egne retningslinjer og i samråd med den enkelte skolens ledelse og skolenes smitteverntiltak. Smittevern­tiltakene gjør at undervisningstimene kan bli litt kortere enn vanlig

 

Miljøbygget er nå åpent for møteaktivitet på ettermiddag/kveld

Det er nå mulig å leie sal I og II på Miljøbygget til møteaktivitet på ettermiddag/kveld. Det forutsetter at alle forholder seg til generelle smitteverntiltak som god håndhygiene, minst 1 m avstand osv. I tillegg er det flere andre krav som må innfris. Disse får dere oppgitt når dere bestiller møterom via servicekontoret på tlf.nr. 74 22 11 00.

 

Flatangerhallen er stengt inntil videre

Helsedirektoratet har akkurat utgitt en egen smittevernveileder for idrett. Den inkludere både innendørs- og utendørs aktivitet. Veilederen stiller en del krav til smitteverntiltak. Disse må gjennomgås og forberedes før en eventuell redusert åpning av Flatangerhallen kan finne sted. Smittevernveilederen for idrett finner du her: https://www.fhi.no/contentassets/ed65c5a75da747ffa8b32cc0c43e7f1e/smittevernveileder-for-idrett_11.05.20_.pdf

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.