Det er per i dag, tirsdag 14.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Honnør til ansatte og innbyggere

Flatanger kommune vil gi honnør til våre ansatte og våre innbyggere for vellykket dugnad og begrensning av smittespredning fram til nå! Regjeringa sitt vedtak om forsiktig åpning av samfunnsviktige oppgaver følges opp av Flatanger kommune. For at vi fortsatt skal lykkes med å begrense spredning av koronavirus i Flatanger, vil det være avgjørende at vi fortsetter med de gode vaner og rutiner som er innført, både med hensyn til unødvendige reiser og usikre kontaktpunkter.

 

Ring legekontoret hvis du skal bestille time

Reglene for å kontakte legekontoret er ikke endret. Timebestilling foregår kun på telefon. Legekontoret vil ikke at folk kommer innom legekontoret for å bestille time. Dette for å redusere smittepresset og begrense eventuell smittespredning. Inntil videre er det kun de som har fått time hos legen som skal møte opp på legekontoret, samt eventuelle akutte tilfeller.

Det er viktig at folk ikke begynner å slippe opp nå, for da kan situasjonen mht. koronapandemien endre seg raskt. Det kan igjen føre til at strengere tiltak må innføres.

 

Angående betaling for SFO og barnehage i april

Kommunen sender ikke ut faktura for barnehage og SFO i april. Dette fordi de har vært stengt i minst en måned fra og med 13.mars. Eventuelle justeringen utover dette vil bli foretatt i mai/juni.

 

Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Personell i disse virksomhetene kan få tilbud om barnehage- og skoleplass.

 

Åpning av skole og barnehage – nye veiledere for smittevern

Etter at regjeringen den 7. april kunngjorde beslutningen om en gradvis åpning av barnehager fra 20.april  og skoler og skolefritidsordning fra 27. april, har det pågått et omfattende arbeid med å avklare rammene for åpningen.

Utdanningsdirektoratet utarbeider sammen med Folkehelseinstituttet veiledere som beskriver hvordan smittevernet skal ivaretas når skoler og barnehager åpner. KS gir innspill til veilederne, på bakgrunn av dialog med et representativt utvalg av kommuner og fylkeskommuner. Veilederen for barnehage publiseres i onsdag den 15. april, og for skole publiseres den mandag 20. april.

Utgangspunktet er at alle barnehager og skoler skal ha et heldagstilbud til barn og elever som nå omfattes av den gradvise åpningen. Det vil likevel være en unntaksmulighet til å gi deltidstilbud i barnehage og skole dersom de ikke klarer å oppfylle kravene til smittevern­faglig forsvarlig drift, slik det vil bli beskrevet i veilederne.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand
  • Kast kun dopapir i toalettet
  • Vis god dugnadsånd
  • Hold ut

Sammen, under kontrollerte forhold og over tid skal vi klare å ta hverdagen tilbake.