Det er per i dag tirsdag 17.mars kl. 15.00 ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

For hver dag som går uten at det er påvist smitte av korona i Flatanger, øker sannsynligheten for at det ikke er koronavirus her. Kommunen henstiller derfor sterkt til at alle følger disse rådene:

 • Begrens all reising og besøk innad i kommunen til et minimum.
 • Begrens all reising og besøk i regionen til et minimum.
 • Følg alle nasjonale reiseråd: reis minst mulig!
 • For dere som fortsatt er på hytta, følg statsministerens råd: Reis hjem!
 • Følg alle nasjonale råd om å holde god avstand til andre, minst 1-2 meter.
 • Ha fortsatt fokus på god håndhygiene.
 • Vis god dugnadsånd.
 • Still opp for hverandre.

Namdal regionråd vurderer fortløpende om det skal innføres strengere tiltak i regionen.

Er du satt i hjemmekarantene, skal du forholde deg til reglene fra Folkehelseinstituttet:

 • Du skal ikke gå på skole eller jobb, men kan ha hjemmekontor hvis det er mulig.
 • Hvis du bor sammen med andre, kan dere omgås normalt.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du hjemmeisolere deg så snart som mulig. 

For mer informasjon om koronaviruset se Folkehelseinstituttet sine sider https://www.fhi.no/