Det er per i dag, tirsdag 24.mars kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Tiltakene fra regjeringen, som Flatanger kommune følger, videreføres til og med 13.april

Det betyr blant annet at:

  • Skoler og barnehager fortsatt vil være stengt.
  • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes
  • Krav om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon videreføres.

For mer informasjon om hvilke tiltak som videreføres, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/

 

Nye krav til avstand

Avstandskravene innskjerpes. Utendørs skal det være minst min 1 meter avstand mellom folk, og ikke flere enn 5 personer en i gruppe. Innendørs skal det være en avstand på minimum 2 meter til andre mennesker, alle andre steder enn i egen bolig.

 

Spørreundersøkelse om konsekvensene av koronaviruset for næringslivet 

Proneo/Næringsforumet har i samarbeid med Flatanger kommune laget en spørreundersøkelse om konsekvensene av koronaviruset for næringslivet i kommunen.

Sammen oppfordrer vi alle bedriftene i kommunen til å svare på spørreundersøkelsen. For å delta på spørreundersøkelsen klikker du på denne linken: https://no.surveymonkey.com/r/N673LDX

 

Er du er i pålagt karantene enten på grunn av utenlandsopphold, eller fordi du har vært i nærkontakt med en påvist koronasmittet person?  

Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan jobbe hjemmefra. Hvis du ikke kan jobbe hjemmefra, må du spørre arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding. Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden – de første 16 dagene av en sykmelding.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Host i albuen
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd 
  • Hold ut, sammen skal vi klare dette