Det er per i dag, tirsdag 28.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Oppdaterte tiltak (27.april) mot smittespredning i kirkene i Midtre Namdal

I. Alle offentlige gudstjenester er fortsatt avlyst inntil videre.

II. Vielser, dåp og gravferder blir gjennomført etter følgende retningslinjer:

a. Antall deltakere skal aldri oversige 45 personer + ansatte i kirke/byrå.

b. For å overholde smittevern skal det holdes minimum 2 meters avstand mellom deltakere som ikke bor i samme bopel.

c. Antallet personer som deltar blir begrenset og tilpasset det enkelte kirkebygg som brukes, for å overholde pkt. b.

III. Øvrige arrangement og samlinger som ikke er nødvendig avlyses.

Dette gjelder for eksempel konfirmantundervisning, trosopplæringssamlinger og institusjonsbesøk. Konfirmasjonene vil tidligst bli gjennomført i september 2020.

IV. Kirken retter seg fortløpende etter tiltak og pålegg fra myndighetene.

V. Det kommer stadige nasjonale og regionale helsevurderinger som medfører endringer.

Vi anbefaler å følge med på kommunale/nasjonale sider og våre nettsider https://kirken.namdal.no/Artikler/DNNArticle-Detail-View/ArticleId/110/Oppdaterte-rutiner-27-april-for-gjennomforing-av-seremonier-i-kirkene for oppdatert informasjon. Retningslinjene endres og oppdateres fortløpende.

VI. For alle arrangementer som kan avvikles etter retningslinjene over gjøres det individuelle vurderinger av gjennomføringens rammer.

 

I en pressemelding fra biskopen i Nidaros heter det:

"Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.

- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Det er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Herborg Finnset. "

Fra prost Håkon Olaussen og Magne Bergslid, kirkeverge i Midtre Namdal

 

Følg smittevernrådene

Vi har blitt vant til å høre dem, men disse rådene er fortsatt veldig viktige for koronahverdagen:

  • Vask hendene ofte og grundig
  • Hold god avstand
  • Hold deg hjemme hvis du er syke
  • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene
  • Hold ut, og ta vare på hverandre