Det er per i dag, tirsdag 31.mars kl. 15.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Informasjon fra biblioteket

Biblioteket kan fra og med i dag, 31.mars, dessverre ikke levere ut bøker. Dette er bestemt av kommuneoverlegen, og gjelder inntil videre. Du kan fortsatt låne e-bøker.

 

Fritak fra foreldrebetaling i barnehage og SFO

Fritaket for foreldrebetaling gjelder også for barn som av ulike grunner mottar et omsorgstilbud i denne perioden, for eksempel fordi foreldrene jobber innenfor helsevesenet. Kommunen ber likevel om at faktura for mars 2020 betales. Det blir ikke sendt ut noen faktura for april før det er avklart hvor lenge det ordinære barnehage og SFO-tilbudet vil være stengt.

 

Gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som f.eks. influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien. Mulighet for hjemmekontor bør diskuteres med arbeidsgiver.

 

Hold avstand for å begrense smitte

Formålet med rådene om å holde avstand er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. For mer informasjon, se denne plakaten fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2020/korona-litt-mye-helt-avstand.png

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd og hold ut