Det er per i dag, tirsdag 7.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Presisering angående hytteforbud og unødvendige fritidsreiser

Flatanger kommune presiserer at hytteforbudet varer til 20.april. Regjeringen har bedt det norske folk om å unngå fritidsreiser som ikke er strengt nødvendige. Kommunen mener at turer med bobiler, campingvogner og til reiselivsanlegg faller inn under begrepet fritids­reiser.

Unødvendige fritidsreiser omfatter også påskebesøk hos familie og venner som strengt tatt ikke er nødvendig. Det er lov å si nei til familie og venner som ønsker å komme på besøk, og det er helt greit å si nei takk hvis du blir invitert på besøk.

Det er flere som både ergrer og bekymrer seg over folk som ikke klarer å følge de nasjonale rådene så godt, enten det gjelder hytteforbudet, håndhygiene, unødvendige fritidsreiser ol. Minner derfor om at alle først og fremst må ta ansvar for selv og sine handlinger, og ha fokus på det som er positivt i egen hverdag. Samtidig henstiller Flatanger kommune alle til å følge rådene fra regjeringen i påsken.

 

Regjeringen letter litt på tiltakene

Forutsetningene for disse 7 endringene er at de skal gjennomføres kontrollert, sammen og over tid. Hvis ikke må regjeringen stramme inn tiltakene igjen, og det kan skje raskt.

 • 20.april åpner barnehagene
 • 27.april åpner 1.-4.klasse og SFO
 • 27.april åpner yrkesfag VK 2 og VK3 for elever som er avhengig av utstyr på undervisningsstedet for å kunne fullføre studiet.
 • 27.april åpner universitet/høyskoler for gradsstudenter som er avhengige av utstyr på undervisningsstedet for å kunne fullføre studiet.
 • 20.april åpner 1-1 behandling for psykologer, fysioterapeuter ol.
 • 27.april åpner 1-1 kundebehandling som frisør, massasje, spa ol.
 • 20.april oppheves hytteforbudet

Over nevnte tiltak skal gjennomføres under strenge betingelser mht. smitteverntiltak. Regjeringen kommer med standarder for smitteverntiltak for de ulike gruppene etter påske.

Selv om det åpnes opp på enkelte områder, er det viktig at vi ikke blir uforsiktige på andre områder. Her nytter det ikke med skippertak, det er utholdenhet som gjelder. Sammen, kontrollert og over tid skal vi ta hverdagen tilbake igjen.

 

Husk:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Hold god avstand til andre
 • God stemning
 • God dugnadsånd