Det er per i dag, torsdag 11.mars 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

AstraZeneca satt på pause – kommuneoverlegen ikke bekymret

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har i dag valgt å sette videre vaksinering med AstraZeneca på pause i Norge.

Årsaken er at det i Danmark er meldt inn et tilfelle med alvorlig bivirkning, og Folkehelseinstituttet vil avvente informasjon om det er sammenheng mellom vaksineringen og dette tilfellet.

– Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger vi å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI til instituttets nettside.

 

Ikke bekymret – dette er normalt

– Som kommuneoverlege er jeg ikke bekymret, men det er viktig at arbeidet med eventuell årsakssammenheng blir gjennomført, sier kommuneoverlege Anita Carlson.

– Dette er normalt når vi får nye medikamenter og vaksiner, og vi er opptatt av at alle alvorlige bivirkninger skal meldes. Det at vaksineringen blir satt på pause, viser at det blir tatt på alvor. Vi får nå avvente tilbakemeldingen fra sentrale helsemyndigheter, og inntil da blir det ikke vaksinering med AstraZeneca i kommunen, sier kommuneoverlegen.

 

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

For mer informasjon, se https://www.fhi.no/nyheter/2021/vaksinasjon-med-astrazeneca-vaksinen-mot-covid-19-settes-pa-pause/