Det er per i dag, torsdag 17. juni 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

 

Begrenset åpningstid ved Flatanger legekontor i uke 25 og uke 27

I uke 25 og uke 27 vil legekontoret være bemannet med lege på onsdag og torsdag. Ved behov for øyeblikkelig hjelp de dagene det ikke er lege til stede, ring 116 117.

 

Oppholder du deg i Flatanger som utenlandsk statsborger og har tatt 1. dose vaksine i utlandet? Da må du lese dette

Hvis du skal ta 2. dose i Norge, vil du bli vaksinert når din aldersgruppe skal vaksineres i kommunen. Du kommer altså ikke foran de andre innbyggerne i køen. Det betyr at det kan gå mer enn 12 uker mellom 1. dose og 2. dose med vaksine. Du må ha med dokumentasjon på oppholdstillatelse i Norge og på at du har fått 1.dose i utlandet hvis du skal ta 2. dose med vaksine i Flatanger kommune.

 

Testing i sommerferien

Flatanger legekontor har i sommerferien ikke kapasitet til å teste utenlandske arbeidere som skal reise hjem (dvs. reise ut av Norge). De må benytte seg av private tilbud som  https://www.aleris.no/medisinsk-senter/korona-test/ eller https://drdropin.no/koronatest eller lignende. Innbyggere i kommunen som skal på jobbreise i utlandet i denne perioden, vil bli prioritert.

 

Det viktigste du kan gjøre er:

  • Hold god avstand, minst 1 m,
  • Begrens antall nærkontakter, det er flere lokale smitteutbrudd i regionen
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hold deg hjemme hvis du blir syk, test deg hvis du symptomer på Covid-19
  • Unngå reiser til utlandet og til områder i Norge med mye smitte