Det er per i dag, torsdag 2.april kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Presisering angående hytte

Flatanger kommune presiserer at det er hytteforbud også i påsken.  Regjeringen har bedt det norske folk om å unngå fritidsreiser som ikke er strengt nødvendige. Kommunen mener at turer med bobiler, campingvogner og til reiselivsanlegg faller inn under begrepet fritidsreiser. Denne henstillingen kommer fra alle ordførerne i Namdalen.

 

Hensikten med dette er fra kommunens side todelt:

  • Å unngå overbelastning av helsevesenet dersom det skulle oppstå et smitteutbrudd.
  • Å unngå smittespredning, det er per dags dato ikke påvist smitte av korona i Flatanger.

 

Folkehelseinstituttet sine testkriterier for korona

FHI tilrår at det utføres koronatest hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i denne prioriterte rekkefølgen:

  • Pasienter med behov for innleggelse
  • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
  • Ansatte med pasientnært arbeid
  • Personer over 65 år med underliggende, kronisk sykdom
  • Personer som har vært i kontakt med et bekreftet tilfelle av korona (covid-19)

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

Flatanger kommune er pliktig til å følge tilrådningene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og må i tillegg få godkjenning av kommuneoverlegen for å kunne teste personer for korona.

 

Trenger du noen å snakke med?

Sitter du mye alene nå og kanskje trenger noen å snakke med? Flatanger Frivilligsentral har sammen med Røde Kors Flatanger omsorg opprettet en telefonvennordning. Alle telefonvenner har taushetsplikt. Er du interessert i en telefonvenn, ta kontakt på telefonnummer 911 40 929 eller på 476 29 695.

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd og hold ut