Det er per i dag, torsdag 2.desember 2021, ikke bekreftet nye tilfeller av koronasmitte i Flatanger.

Flatanger kommune har hatt svært få tilfeller av smitte, og kommunen har god oversikt på situasjonen nå, men vet at dette bilde fort kan endre seg.

På tirsdag gikk regjeringen ut med nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Kommunen anbefaler derfor munnbind for alle som skal på besøk på Flatanger pleie- og omsorgstun. Dette fordi du kan være smittet før symptomer oppstår. Det gjelder uavhengig om du er føler deg frisk, er vaksinert eller uvaksinert.

Er du syk, har symptomer på covid-19 eller har nylig vært utenlands og/eller på besøk i områder med mye smitte, ber vi om at du utsetter besøket på pleie- og omsorgstunet til du er frisk, symptomfri eller har fått påvist negativ koronatest. Dette fordi vi har beboere som er mer utsatt for et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av ulike virus og bakterier enn ellers i befolkningen.

Regjeringen gikk også ut med en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektiv­transport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre hvor der ikke er mulig å holde avstand. Vi oppfordrer våre innbyggere og besøkende i Flatanger til å følge de nasjonale anbefalingene.

I tillegg til dette oppfordres alle til:

  • å være generelt forsiktig,
  • å holde avstand,
  • å ha god hånd- og hostehygiene,
  • å holde seg hjemme hvis man er syk
  • å bruke munnbind ihht. nasjonale anbefalinger
  • å ha oversikt over nærkontakter. Det er den smittende som selv skal varsle sine nærkontakter.