Det er per i dag, torsdag 23.april kl. 17.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Informasjon om gjenåpning av barnehage, SFO/småskole og kulturskole

Begge barnehagene i Flatanger gjenåpnet tirsdag den 21. april. For å ivareta kravene om smittevern har barnehagene inntil videre noe redusert åpningstid. Smittevernveiledere for barnehage og SFO/barneskole finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/Norsk kulturråd er i ferd med å utarbeide en smittevernveileder for kulturskolene.

Skolene/SFO åpner for elever på 1.-4. trinn mandag 27. april. Ekstra sårbare barn i høyere klassetrinn kan få også tilbud i skolen fra denne datoen. Kulturskolen åpner for elever i 1. - 4. trinn i uke 18, men kun for individuell undervisning. Det vil si at dansetilbudet fortsatt vil være stengt. Kulturskolelærerne vil ta kontakt med hver enkelt elev for å avtale konkret tidspunkt for oppstart.

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21.april

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal ikke reise på tur eller dra på hytta hvis du er i karantene. Unntaket er hvis du er symptomfri, og du oppholder deg på hytta for å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
 • Hvis du blir syk på hytta eller på reise, skal du reise hjem dersom tilstanden tillater det.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Hold 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til. Kanskje de har lokale restriksjoner/råd. Ikke belast kommunen med spørsmål om dette eller for å be om unntak fra disse bestemmelsene, men forhold deg til dem.

 

Tips til gode vaner som kan hjelpe oss gjennom koronahverdagen:

Søk støtte hos andre – ikke vær redd for å be om hjelp

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for en som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte. Her er en oversikt over telefonnumre og chattjenester som kan hjelpe deg: https://helsenorge.no/koronavirus/nar-oppsoke-lege

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold fysiske avstand, men hold kontakten med familie, venner, naboer og bekjente
 • Hold ut – det er viktig å ikke slippe opp for mye nå