Det er per i dag, torsdag 26.mars kl. 16.00, ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

 

Flatanger legekontor

Flatanger legekontor har opprettet en egen inngang til testing av virus/ambulanse på enden av Miljøbygget. Alle andre skal benytte den vanlige inngangen til legekontoret.

 

Husk at både små og store bedrifter kan få hjelp og veiledning av Proneo

Proneo tilbyr i samarbeid med Flatanger Kommune og Flatanger Næringsforum, å hjelpe din bedrift, så langt det lar seg gjøre.

 

  • Vi vil bistå med sparring og veiledning til bedrifter som får problemer, eller opplever stor usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling. Vi oppfordrer også bedriftene til å bruke sin bankforbindelse for å diskutere likviditet og finansiering på kort og lang sikt.
  • Mange bedrifter vil oppleve redusert drift eller stans i en periode fremover. Det å finne fornuftig sysselsetting for folk kan bli vanskelig. Stat og fylkeskommune kommer med tiltakspakker som skal avhjelpe situasjonen. Vi har god oversikt over mulighetene og de ulike virkemidlene, og overvåker nøye det som kommer av nye tiltak.

 

Henvend deg til Kristin Haanshuus på telefon 454 10 215 eller på e-post: kristin.haanshuus@proneo.no, eller kontakt en annen av Proneo sine ansatte.

 

Eksamen avlyst

Grunnskolen

Både skriftlig og muntlig eksamen for 10.klasse er avlyst for skoleåret 2019/20

 

Videregående skole

Skriftlig eksamen er avlyst for skoleåret 2019/20

Mht. muntlig eksamen er det foreløpig ikke avklart for skoleåret 2019/20. Det kommer en beslutning om dette etter påske.

 

Avgangselever fra både grunnskole og videregående skole vil få vitnemål selv om eksamen er avlyst. Å sikre vitnemål for alle er avgjørende for å få hele utdanningssystemet til å fungere normalt igjen fra høsten. 

 

Vi ber om at alle fortsatt følger disse rådene:

  • Vask hendene
  • Hold avstand
  • Vis god dugnadsånd 
  • Hold ut, sammen skal vi klare dette